Ph.d. – Københavns Universitet

Forside > Ph.d.

Jesper Friis Larnæs

Jesper Friis Larnæs

Ph.d. stipendiat

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  • Paninis grammatiske system
  • Indiens sprogvidenskabelig traditioner
  • Sanskrit sprog og litteratur

  Aktuel forskning

  Mit ph.d.-projekt “Rethinking Sanskrit Grammar - The Genesis of the Paninian Recasts” beskæftiger sig med de teoretiske og metodiske principper, der ligger til grund for den fremstilling af det oldindiske sprog sanskrit, vi finder i en særlig gruppe af grammatiske tekster kaldet prakriya-grantha'er (“orddannelsestekster”). Disse grammatikker, som begynder at dukke op fra omkring 900-tallet og med tiden indtager en helt central plads i den sanskritiske grammatiske tradition, adskiller sig fra tidligere fremstillinger derved, at de præsenterer de traditionelle grammatiske regler, sutra'er, på en måde, der bryder med det oprindelige system fremstillet i Panini's Ashtadhyayi (4. årh. f.v.t.) og antyder en anden tilgang til behandling af grammatisk viden. Projektets primære fokus er teksternes behandling af syntaktiske kategorier (karaka'er) og disses repræsentationer i orddannelsesprocessen i samspil med ideen om linearitet og direktionalitet i de grammatiske reglers applikationer.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Sanskrit (tekstlæsning, grammatik, sproghistorie, litteraturhistorie)
  • Lingvistiske teorier og metoder

  ID: 32916315