Peter Roy Harmsen

Peter Roy Harmsen

Ph.d. stipendiat

Titlen på mit ph.d.-projekt er "Laurits Andersen, the birth of modern China and the rise and fall of the pioneering generation 1870-1920: A historical and biographical case study of the shifting requirements of business entrepreneurship in a cross-cultural setting undergoing turbulent change."

Mit ph.d.-projekt er dels historisk biografi, dels samfundsvidenskab. Jeg skriver om den danske entreprenør Laurits Andersen (1849-1928), som var en af pionererne blandt udenlandske erhvervsfolk i Tianjin og Shanghai omkring år 1900. Samtidig med at jeg bestræber mig på at udfærdige en traditionel levnedsbeskrivelse med udgangspunkt i materiale fra arkiver i Danmark, Kina og USA, håber jeg også at kunne demonstrere, hvordan samfundsvidenskabelige metoder anvendt inden for social netværksanalyse og entreprenørstudier kan bidrage til en bedre forståelse af fortiden.

Desuden er mine forskningsinteresser flg.:

- Den anden kinesisk-japanske krig (1931-1945)

- Republikken Kinas historie

- Biografien som genre

- Kollektiv biografi

- Social netværksanalyse

ID: 166302602