Specialer fra Afdeling for Grønlandske og Arktiske Studier: 

2020

 • Astrid Eva Brüsch, Tøende permafrost, laboratoriepraksisser og et laboratorium i Nordøstgrønland

2019

 • Maria Jensen: De grønlandske lufthavne: En analyse af nationsdannelse via de grønlandske lufthavne
 • Leif Thorseth: Mellem subsistensøkonomi og marked

2018

 • Charlotte Schierbeck: Visionen om en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq: en diskursanalyse ud fra perspektiver om sted, rum og mobilitet
 • Ivalo Katrine Birthe Foget Olsvig: Arnarulunnguaq Peary og Qâvigarssuaq Miteq Ijaja Kristiansen: En analyse af fortællinger og erindringer om Arnarulunnguaq og Qâvigarssuaq Miteq igennem udvalgt litteratur, crowdsourcing og interviews
 • Ortu Mørch: Grønlands selvbestemmelse, råstofområdet og intern samfundsudvikling

2017

 • Poul Borup Klitgaard: Forestillinger om Grønland i danske skolebøger.
   - Et billede på en magtrelation

2016

 • Juaaka Karl Johan Lyberth: Grønlandske før-kristne trosforestillinger i nutiden. -Synkretistiske trostræk og tendenser i det nyreligiøse felt i Grønland.

2011

 • Annika Bergh Hansen: Kulturarv i knibe. En diskursanalyse af kulturarv i forbindelse med den mulige etablering af aluminiumsprojektet med Alcoa og Grønlands Selvstyre.
 • Lars Lerche: Den danske grønlandsdiskurs – eskimostereotyper i danske avisers repræsentation af grønlændere.

2010

 • Jørgensen, Arnavaraq: Aspekter af social ulighed og velfærd i Grønland - ansvarsfordeling mellem stat og individ
 • Meilvang, Bente Marie: Betydningen af grammatisk bevidsthed i tilegnelsen af grønlandsk som andetsprog hos grønlændere

2009

 • Rasmussen, Tina Dam: Ressourceudnyttelse versus ressourcebevarelse. Konflikten omkring brugen af naturens ressourcer.
 • Jakobsen, Eleonora: En analyse og diskussion af immateriel kulturarv i Grønland set i relation til selvrepræsentation.

2008

 • Fleischer, Karina: Den grønlandske presse – en undersøgelse af pressens betydning i forhold til den grønlandske nationsdannelsesproces 1979-2008.
  Download specialet (pdf)

 • Larsen, Aviaja: Kaassassukmyten fra Aron til i dag.
  Download specialet (pdf)

 • Brunk, Anne: Et selvstændigt Grønland? Koloniale erfaringer i selvstændighedsdebatten.
  Download specialet (pdf)

2006

 • Gravgaard Jensen, Birgitte: Grønland som udenrigspolitisk aktør.

2005

 • Medonos, Jakub Christensen: Ilulissat graffiti 11.09.03 - 26.05.04: tegn, stil og billede. Værker i lokal og global sammenhæng.
  Download specialet (pdf)

 • Hertling, Birgitte: Metoder til undervisning i fremmedsprog – med specielt henblik på grønlandsk som fremmedsprog.
  Se indholdsfortegnelse

2004

 • Valgreen, Lisbeth: En analyse af de sprogpolitiske problemstillinger i det postkoloniale Grønland (1979-2003) - med særligt henblik på den enkeltsprogedes situation i forhold til den førte politik og samfundsdebat.
  Download specialet (pdf)

2003

 • Johnsen, Leise: Jette Bang i billeder og ord 1940-1961. Fotografiet som broskaber.

2002

 • Trondhjem, Jørgen Ellegård: Moderne grønlandsk kunst og identitets-udvikling. Kunstværket som æstetisk eller kulturrepræsenterende objekt. (Modern Greenlandic Art and the development of Identity - The Work of Art as an Aesthetic Object or an Object for Cultural Representation) Se indholdsfortegnelse

 • Nielsen, Anja Hynne: Kultur og turisme i Grønland. En analyse og diskussion af turismens kulturelle aspekt med udgangspunkt i en diskursanalyse af Greenland Tourisms brochurer.
  Download specialet (pdf)

2001

 • Uldall Jensen, Mette Sofie: Indhentning og brug af lokal viden i Grønland
  - en undersøgelse af hvilke faktorer som påvirker indhentning og brug af
  lokal viden om de levende ressourcer. Se indholdsfortegnelse.

 • Svendsen, Marie Nordahl: Greenlandic Travel Writing in Atuagagdliutit 1861-1890 (submitted as part of M. Phil in Polar Studies at Scott Polar Research Institute, Uni. of Cambridge)
 • Haahr, Anette: Brugen af 3. og 4.person (SR) i grønlandsk.(The use of 3rd or 4th person (Switch-reference) in greenlandic). Se indholdsfortegnelse.

 • Albrechtsen, Bo: Hvalerne i Nuussuaq - delingsprincipper, udveksling og social samhørighed blandt fangerbefolkningen i det nordlige Upernavik-distrikt. Se indholdsfortegnelse.

 • Chemnitz, Laila: Grønlandske uddannelsessøgende på videregående uddannelse i Danmark - en interviewundersøgelse.  Se indholdsfortegnelse

 • Mølgaard, Per Krabbe: Det kulturelle landskab og ressourcetilegnelse på Alaskas North Slope. Om Iñupiat, selvbestemmelse og kontrol.
 • Rønsager, Mette: Udviklingen i grønlændernes sundheds- og sygdomsopfattelse i Vestgrønland som følge af mødet med det vestlige sundhedsvæsen i perioden ca. 1800 til ca. 1930 med læge Alfred Bertelsen som hovedkilde. Se indholdsfortegnelse

 • Hoedeman, Niels : Selvbestemmelse i Arktis - Unge Grønlænderes opfattelse af selvbestemmelse efter to årtier med hjemmestyre. (Self-determination in the Arctic Region - The Conception of Self-determination among Young Greenlanders after Two Decades with Home Rule). Se indholdsfortegnelse

2000

 • Ulfsdotter, Marja Eha: Sila malillugu - en studie av den eskimåiska världsbilden. Hovedfagspeciale. Se indholdsfortegnelse

 • Nielsen, Bent: Traditioner: Sibiriske eskimoers kamp for overlevelse i et forarmet postsovjetisk Rusland. Hovedfagsspeciale. Se indholdsfortegnelse

1999

 • Christensen, Neil Blair: Inuit in Cyberspace: Embedding Off-line Identity and Culture On-line. Hovedfagsspeciale. Se indholdsfortegnelse

1998

 • Hedegaard Christensen, Birte: /u/ eller /i/? Karakteristiske træk ved det moderne sydvestgrønlandske og deres stabilitet i forhold til det centralvestgrønlandske standardsprog. Hovedfagsspeciale.

1991

 • Kristoffersen (Wind), Lars: Verbal Derivation and Inflection in a Functional Grammer of West Greenlandic. Magisterkonferens.

1989

 • Lyberth, Jakob Seth Møller Ole T.: Diskursive studier i Pavia Petersens romantiske poesi. Hovedfagsspeciale.
 • Forchhammer, Søren: Erhvervsøkonomisk og social udvikling i et grønlandsk fangersamfund - forudsætninger og konsekvenser. Hovedfagsspeciale
 • Elling, Henrik Michael: Palæo-eskimoiske kulturer i Grønland. Hovedfagsspeciale.
 • Thomsen, Marianne Lykke: Inuit Women in Greenland and Canada - Political Influence Through Formal and Informal Structures. Magisterkonferens.
 • Berglund Nielsen, Jørn Lars: Suverænitet og økonomisk styring eksemplificeret ved: Inupiats økonomiske og politiske institutioner på North Slope, Alaska, set i forhold til olie og gasaktiviteter i Prudhoe Bay. Magisterkonferens.

1987

 • Lennert Olsen, Lise: Lidt om grønlandske børns sprog. Hovedfagsspeciale.
 • Jacobsen, Birgitte: Grønlandsk staveundersøgelse. Del I: Fejltyper og fejlmønstre i den nye retskrivning. Del II: Uddybende kommentarer. Hovedfagsspeciale.
 • Hagedorn, Karen: Aspekt i vestgrønlandsk. Hovedfagsspeciale.

1985

 • Deth Petersen, Marie-Louise: Boligmiljøer i de vestgrønlandske byer 1950-1985. Magisterkonferens.

1984

 • Langgaard, Karen: Henrik Lunds verdslige digtning. Hovedfagsspeciale.

1983

 • Rasmussen, Hans-Erik: Social endogami og symbolsprog i Vestgrønland: Analyse af nogle strukturelle karakteristika ved reproduktion af dele af den koloniale samfundsformation, samt bidrag til en analyse af nogle former for brug af visuelle symboler blandt kvinder i det vestgrønlandske øvre sociale lag. Magisterkonferens.

1982

 • Aagesen, Henrik: Om grønlandsk ord- og sætningsdannelse. Hovedfagsspeciale.

1980

 • Isaksen, Karl: Studie over kooperaton i Grønland. Hovedfagsspeciale

1979

 • Teglbjærg, Kirsten: îKalâlisússuseqî: dét at være grønlænder, identitet og etnisk bevidsthed: en traditionalist og en modernist. Hovedfagsspeciale.
 • Nielsen, Inger-Lise: Indfødte gruppers kamp for deres landrettigheder i det nordlige Canada, d.v.s. N.W.T. og Yukon. Hovedfagsspeciale.
 • Langgård, Per: Grønlandsk som fremmedsprog: kalaallisut naatsunguamik pingaarnersionera ilanngullugu. Magisterkonferens.

1978

 • Nørregaard, Karen: Den grønlandske kirke og de andre trossamfund i Grønland i dag. Hovedfagsspeciale.
 • Kolte-Olsen, Svend R.: Alternationsproblemer i vestgrønlandsk derivativ morfologi. Hovedfagsspeciale.

1975

 • Olsen, Carl Chr.: Sammensatte nominalkonstruktioner på vestgrønlandsk og ominalsætninger på vestgrønlandsk. Magisterkonferens.
 • Lykkeberg, Helle Charlotte: Eskimoiske hvalfangstkulturer. Magisterkonferens.

1974

 • Sandell, Birger: Giv en oversigt over rensdyrjagtens og rensdyravlens rolle i eskimoernes økologi og gør rede for de karakteristiske forskelle på de to produktionsområder med hensyn til teknologi, organisation og økonomi. Magisterkonferens.

1972

 • Søby, Regitze Margrete: Kvindens placering i eskimoernes kult og religiøse forestillinger. Magisterkonferens.
 • Reymann, Åse: Gør rede for det moderne grønlandske skolevæsen og giv en kritisk vurdering af de overvejelser, der fra dansk og grønlandsk side er gjort i forbindelse hermed. Giv til slut en kort oversigt over tilsvarende forhold hos andre eskimoer. Magisterkonferens.

1967

 • Petersen, Robert: Eskimoernes former for rensdyrjagt. Magisterkonferens.

1965

 • Jensen, Bent: Eskimoisk festlighed. Magisterkonferens

1959

 • Kleivan, Inge: The Swan Maiden Myth among the Eskimo. Magisterkonferens