Databaser og datasamlinger relateret til grønlandske og arktiske studier

Oversigt over billeder, forskere og biblioteker, som kan tilgås online. Listen er opdelt i tre dele:

Billedbaser

  • Arktiske billeder - Arktisk Instituts online database med historiske fotografier, affotograferede kunst og genstande, kort og lydfiler. Primo 2021 er der 150.000 filer på databasen, primært fotografier. 
  • Det Kongelige Biblioteks billedsamling 
  • SPRI Picture Library, Scott Polar Institute, Cambridge University - Stor samling af historiske fotografier fra Arktis og Antarktis. 
  • Prince of Wales Northern Heritage Centre , Yellowknife, Northwest Territories, Canada - ca. 47.000 fotografier fra Nordwest Territories fra starten af den 20. århundrede til de sene 1970ere.

Forskere

Biblioteksbaser og arkiver