Centre

Forskningscentrene på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier er strategiske initiativer af 4-5 års varighed, der etablerer nye forskningsområder – med mulighed for forlængelse, hvis nye forskningsvisioner støttes af ekstern finansiering. Vores forskningscentre er af strategisk betydning og relevans for instituttet både med hensyn til forskning og undervisning, og de går på tværs af flere af fagområderne på ToRS.