Tværkultur

Tværkulturelle studiers forskningsmæssige kerneområde er studiet af sprog, kultur, samfund og religion i et komparativt og globalt perspektiv. 

Forskningen skriver sig ind i den nyeste internationale forskning inden for felter relateret til studiet af kulturmøder, religiøse og politiske konflikter, interkulturel kommunikation, minoritets-/majoritetsprocesser, flersprogethed, innovation, urbanisering og globalisering. Det er felter, hvor asymmetriske magt- og normforhold ofte er fremherskende, og menneskets komplekse handlingsmønstre, selvforståelse og dynamiske betydningsforhandlinger kommer til at spille en central rolle. 

Forskningen tilgår problemstillingerne med udgangspunkt i en lang række discipliner så som antropologi, religionssociologi, filosofi, litteraturvidenskab, materialitetsstudier, sociologi, regionalstudier, humanistiske kulturstudier og historie. 

Forskningen sætter fokus på, hvordan mennesker på forskellig vis erfarer og organiserer sig verden over, og hvordan kulturel betydning skabes, opretholdes og udfordres. Forskningen tager ofte udgangspunkt i specifikke regioners forhold med en særlig opmærksomhed på fænomener og processer, der finder sted på tværs af kulturelle, sociale og religiøse grænser i regionen såvel som mellem regioner.

 

Hvorfor skammer vi os

Læs mere og se videoen

Hvad er skam egentlig for en følelse, og hvordan adskiller den sig fra lignende følelser som forlegenhed, pinlighed, flovhed og ydmygelse? Det diskuterer minoritetsforsker Thomas  Brudholm med professor i filosofi Dan Zahavi.

Se video.

Forskere

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bandak, Andreas Lektor - forfremmelsesprogrammet Komparative Kulturstudier +4551302514 E-mail
Brox, Trine Lektor - forfremmelsesprogrammet Centre for Contemporary Buddhist Studies +4551302965 E-mail
Brudholm, Thomas Lektor - forfremmelsesprogrammet Minoritetsstudier +4551302954 E-mail
Creta, Sara Postdoc Komparative Kulturstudier +4535332121 E-mail
Crone, Christine Aster Tenure Track Adjunkt Arabisk +4527593391 E-mail
Dybdal, Emilie Ph.d.-stipendiat Minoritetsstudier +4535335524 E-mail
Elling, Rasmus Christian Lektor Persisk +4551303565 E-mail
Fihl, Esther Professor emerita Komparative Kulturstudier +4540303866 E-mail
Flyvholm, Anne-Mai Ph.d.-stipendiat Minoritetsstudier +4535324722 E-mail
Hedegaard, Marianne Ekstern lektor   E-mail
Holst, Birgitte Stampe Ekstern forsker Komparative Kulturstudier +4535328147 E-mail
Højer, Lars Adjungeret professor Komparative Kulturstudier +4527574424 E-mail
Jacobsen, Stefan Gaarsmand Lektor Center for Applied Ecological Thinking (CApE), Centerleder +4540499269 E-mail
Johansen, Birgitte Schepelern Lektor Minoritetsstudier +4551302570 E-mail
Koch, Julian Johannes Immanuel Marie Curie stipendiat Minoritetsstudier +4535328378 E-mail
Leine, Marie Ph.d.-stipendiat Minoritetsstudier   E-mail
Mollerup, Nina Grønlykke Lektor Komparative Kulturstudier +4535326079 E-mail
Munch-Jurisic, Ditte Marie Studielektor Minoritetsstudier   E-mail
Sejersen, Frank Lektor Grønlandske og Arktiske Studier +4540186167 E-mail
Skvirskaja, Vera Lektor Komparative Kulturstudier +4593588676 E-mail
Tarnowski, Jan Stefan Postdoc Komparative Kulturstudier +4535329284 E-mail
Thisted, Kirsten Lektor Minoritetsstudier +4520311992 E-mail
Thorsen, Line Marie Postdoc Center for Applied Ecological Thinking (CApE) +4535329738 E-mail
Willerslev, Rane Adjungeret professor Komparative Kulturstudier   E-mail