Tværkultur

Tværkulturelle studiers forskningsmæssige kerneområde er studiet af sprog, kultur, samfund og religion i et komparativt og globalt perspektiv. 

Forskningen skriver sig ind i den nyeste internationale forskning inden for felter relateret til studiet af kulturmøder, religiøse og politiske konflikter, interkulturel kommunikation, minoritets-/majoritetsprocesser, flersprogethed, innovation, urbanisering og globalisering. Det er felter, hvor asymmetriske magt- og normforhold ofte er fremherskende, og menneskets komplekse handlingsmønstre, selvforståelse og dynamiske betydningsforhandlinger kommer til at spille en central rolle. 

Forskningen tilgår problemstillingerne med udgangspunkt i en lang række discipliner så som antropologi, religionssociologi, filosofi, litteraturvidenskab, materialitetsstudier, sociologi, regionalstudier, humanistiske kulturstudier og historie. 

Forskningen sætter fokus på, hvordan mennesker på forskellig vis erfarer og organiserer sig verden over, og hvordan kulturel betydning skabes, opretholdes og udfordres. Forskningen tager ofte udgangspunkt i specifikke regioners forhold med en særlig opmærksomhed på fænomener og processer, der finder sted på tværs af kulturelle, sociale og religiøse grænser i regionen såvel som mellem regioner.

Kollektive projekter og forskningscentre

Hvorfor skammer vi os

Læs mere og se videoen

Hvad er skam egentlig for en følelse, og hvordan adskiller den sig fra lignende følelser som forlegenhed, pinlighed, flovhed og ydmygelse? Det diskuterer minoritetsforsker Thomas  Brudholm med professor i filosofi Dan Zahavi.

Se video.

Forskere

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Bandak, Andreas Lektor Komparative Kulturstudier +4551302514 E-mail
Brox, Trine Lektor, viceinstitutleder Tibetologi +4551302965 E-mail
Brudholm, Thomas Lektor Minoritetsstudier +4551302954 E-mail
Crone, Christine Aster Postdoc Komparative Kulturstudier +4527593391 E-mail
Elling, Rasmus Christian Lektor Persisk +4551303565 E-mail
Fihl, Ingrid Lindbo Ph.d.-stipendiat Kinastudier +4524850831 E-mail
Hastrup, Anders Postdoc Komparative Kulturstudier   E-mail
Holst, Birgitte Stampe Postdoc Komparative Kulturstudier +4535328147 E-mail
Højer, Lars Ekstern forsker Komparative Kulturstudier +4527574424 E-mail
Johansen, Birgitte Schepelern Lektor Minoritetsstudier +4551302570 E-mail
Jyderup, Jesper Lee Ph.d.-stipendiat Tværkulturelle Studier   E-mail
Sejersen, Frank Lektor Grønlandske og Arktiske Studier +4540186167 E-mail
Thisted, Kirsten Lektor Minoritetsstudier +4520311992 E-mail