Eftertanker: En praktisk-humanistisk indsats til fordel for mennesker udsat for alvorlig uret

Projektet undersøger de etiske spørgsmål, der gør sig gældende blandt mennesker, der lever med følgerne af udsættelse for uret og overgreb; spørgmål om f.eks. vrede, had og skam, hævn, retfærdighed og forsoning, tilgivelse, håb og tillid.

Udsættelse for vold og uret kan have mange følger; fysiske, psykiske, sociale og retlige. Men også moralske. I dette projekt skal forskere (med baggrund i filosofi, antropologi, religionsvidenskab og psykologi), sammen med praktikere fra Offerrådgivningen i Danmark, Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, og Rehabiliteringsklinikken på Dansk Institut mod Tortur, samarbejde om at udvikle og integrere et etisk-humanistisk perspektiv i den hjælp, vi tilbyder mennesker, der har været eller vedvarende er udsat for forskellige former for vold og uret.

 

Projektet har baggrund i konstateringen af en dobbeltsidig mangel:

Empirisk forskning i følger og behandling af vold i Danmark inkluderer ikke nogen målrettet indsats med fokus på, hvordan vi kan forstå og håndtere de moralske aspekter af udsættelse for alvorlig uret og overgreb. Praktikere ved, at de udsatte kan have brug for samtale om etiske spørgsmål og eftertanker, men den psykologiske, psykiatriske, medicinske og retsvidenskabelige forskning, der understøtter praksis, forholder sig ikke til de etiske spørgsmål som sådan.

Filosofisk tænkning har længe beskæftiget sig med analyse og diskussion af de følelser og handlinger, der kommer i centrum, når man fokuserer på det forurettede eller uretfærdigt behandlede menneskes reaktioner og situation. Denne tænkning tager dog typisk afsæt enten i litteratur eller vidnesbyrd fra f.eks. Holocaust eller andre folkedrab.

Dette projekt vil facilitere en tilnærmelse mellem etisk-filosofisk tænkning og empirisk-etnografisk forskning med det formål at levere ny og praksisnær viden om de moralske følger af udsathed for uret og overgreb i Danmark.

 

 

Projektet er designet som et ligeværdigt samarbejde mellem forskning og praksis. Således vil udviklingen af ny viden ske i vekselvirkning med udviklingen af praksisorganisationernes metoder, uddannelse og outreach til andre praksispartnere og dansk offentlighed. I tillæg til brobygningen mellem forskning og praksis fordrer projektet en udveksling af idéer, metoder og praksisser på tværs af filosofi, antropologi, religionsvidenskab og psykologi. Det er gennem disse forskellige former for ”trafik” på tværs, at den samlede projektgruppe vil skabe ny viden om de moralske følger af udsathed for uret og overgreb,  der gør sig gældende blandt mennesker i Danmark.

Ultimativt er formålet at kvalificere vores evne – på tværs af professioner og specialiseringer –  til at forstå og samtale med mennesker, der er blevet ramt af overgreb, der har udfordret deres værdier eller rystet dem i deres moralske grundvold.

 

 

 • Knut A Guldbrandsen, landsformand, Offerrådgivningen i Danmark
 • Dorte K. Mortensen, sekretariatsleder,  Offerrådgivningen i Danmark
 • Maria Søndergaard, direktør, Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
 • Anja Radeka, projektleder,  Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
 • Simone M. Larsen, projektmedarbejder, Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
 • Marie Høgh Thøgersen, Klinisk forskningchef, DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur
 • Søren Bothe, klinisk psykolog, DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur 

 

 

Forskerfølgegruppe

 • Margaret Walker, professor emerita, Marquette University.
 • Veena Das, professor, John Hopkins University.
 • Johannes Lang, seniorforsker, DIIS.
 • Anne-Marie S. Christensen, professor, Syddansk University.
 • Dan Zahavi, professor Københavns University og Oxford University.

Praksisfølgegruppe

 • Karin S. Madsen, konsulent.
 • Mette J. Madsen, faglig leder, Center for Konfliktløsning
 • Eva Bertelsen, leder af forsknings og udvikling, LOKK.
 • Lumi Zuleta, specialkonsulent, IMR.
 • Hannah Katznelson, psykolog, Rigshospitalet.

 

Forskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Brudholm, Thomas Lektor - forfremmelsesprogrammet +4551302954 E-mail
Johansen, Birgitte Schepelern Lektor +4551302570 E-mail

Eksterne

Segal, Lotte Buch, Forelæser Edinburgh University
Thøgersen, Marie Høgh, Klinisk forskningchef DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur

Støttet af

Projektperiode: 1. august 2022 til 31. juli 2025.

PI: Thomas Brudholm

Praksispartnere