Oldtidsstudier

Oldtidsstudier på TORS består af fire individuelle fag: Indianske Sprog og Kulturer, Assyriologi, Ægyptologi, og Nærorientalsk Arkæologi. Disse fag har et fælles fokus på materiel kultur, sprog, og historie og representærer et kronologisk spænd, der komplementerer institutets geografiske bredde.

Oldtidsstudier er en unik samling af fag i nordisk sammenhæng. Fagene er karakteriseret ved tunge forskningsmiljøer med internationalt renomérede forskere, der leder større forskningsprojekter. Dette genspejles både i publikationer og bevillinger og resulterer i kandidater, der er internationalt konkurrencedygtige.

Oldtidsstudier rummer flere udgravninger i Mellemøsten og Mellemamerika, ofte i samarbejde med forskere i de respektive områder, og fagene bidrager dermed til at knytte bånd i mellem Danmark og den globale verden. De spilder også en nøglerolle i formidlingen af kundskab om vores fælles historie til et bredere publikum.

 

 

Papyrus Carlsberg Samlingen – rester af det eneste overlevende tempelbibliotek fra det gamle Ægypten, med flere pågående projekter og internationalt samarbejde. 

De arkæologiske samlinger og arkiver indeholder tusindtals objekter, noter fra feltarbejde, og personlige arkiver fra instituttets udgravninger i Mellemøsten. Store deler af materialet indgår i aktuelle projekter, og anvendes også i undervisningen.

 

 

Archaeological Laboratory – infrastruktur til at analysere arkæologisk materiale, inkluderet flere typer mikroskop, 3D scanner, og diverse andet udstyr (e.g. til sampling af materiale).

Digital Imaging Laboratory – nylig etableret med en bevillingen fra Carlsbergfondet, med udstyr til diverse typer fotografering af arkeologiske objekter.

 

Mayaindianerne i Mexico

Læs mere og se videoen

Mayaforskerne Jesper Nielsen og Christophe Helmke fra Københavns Universitet fortæller i denne udgave af Perspektiv om de fascinerende mayaer, som arkæologer og sprogforskere stadig arbejder på at forstå.

Se video.

Forskere

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Alvarado Leon, Claudia Itzel Postdoc Indianske Sprog og Kulturer +4535331119 E-mail
Arbøll, Troels Pank Adjunkt Assyriologi +4535333873 E-mail
Brisch, Nicole Ekstern forsker Assyriologi +4551300763 E-mail
Canger, Una Lektor emerita Indianske Sprog og Kulturer   E-mail
Cao, Alice Indskrevet ph.d.-studerende Nærorientalsk arkæologi +4535323687 E-mail
Christensen, Marie Elisabeth Berg Ph.d.-studerende Nærorientalsk arkæologi +4535331073 E-mail
Dann, Rachael Jane Ekstern forsker Nærorientalsk arkæologi +4521179773 E-mail
Darabi, Hojjat Ekstern forsker Nærorientalsk arkæologi   E-mail
Dietz, Søren Adjungeret professor Nærorientalsk arkæologi +4521521550 E-mail
Frandsen, Paul John Lektor emeritus Ægyptologi   E-mail
Haddow, Scott Donald Adjunkt Nærorientalsk arkæologi +4593516043 E-mail
Hagen, Fredrik Norland Professor Ægyptologi +4551300094 E-mail
Halvorsen, Asta Salicath Ph.d.-stipendiat Nærorientalsk arkæologi   E-mail
Hansen, Magnus Pharao Lektor Indianske Sprog og Kulturer +4523477826 E-mail
Helmke, Christophe Lektor Indianske Sprog og Kulturer +4551302945 E-mail
Jörgensen Lindahl, Anne Ekstern forsker Nærorientalsk arkæologi   E-mail
Kerner, Susanne Lektor Nærorientalsk arkæologi +4551302871 E-mail
Langeland-Knudsen, Mikkel Videnskabelig assistent Ægyptologi +4535325356 E-mail
Larsen, Mogens Trolle Lektor emeritus Assyriologi   E-mail
Nehammer, Julie Babette Studieadjunkt Indianske Sprog og Kulturer   E-mail
Nett, Seraina Ekstern lektor Assyriologi   E-mail
Nielsen, Jesper Lektor, viceinstitutleder Indianske Sprog og Kulturer +4551302421 E-mail
Olsen, Rune Rasmus Postdoc Ægyptologi   E-mail
Pedersen, Patrick Nørskov Ekstern forsker Nærorientalsk arkæologi   E-mail
Richter, Tobias Lektor - forfremmelsesprogrammet Nærorientalsk arkæologi +4525845120 E-mail
Rosén, Frederik Ferdinand Adjungeret lektor Kulturarv / Nærorientalsk oldtid   E-mail
Ryholt, Kim Professor Ægyptologi +4551300126 E-mail
Thuesen, Ingolf Lektor Nærorientalsk arkæologi +4535328906 E-mail
Ullman, Micka Gæsteforsker Nærorientalsk arkæologi   E-mail
Yeomans, Lisa Lektor Nærorientalsk arkæologi +4527121701 E-mail