Satsninger

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) ønsker at skabe rum for nye, tværfaglige og midlertidige forskningsmæssige tiltag gennem etablering af forskningsklynger eller -satsninger. Satsninger muliggør, at vi kan være på forkant med nyere international forskning og også kan adressere aktuelle temaer i en verden i hastig forandring. ToRS har i øjeblikket følgende satsninger:

  • Tværvidenskabelig forskning i religion
  • Litteratur i områdestudier
  • Ressourcer

Klynge for tværvidenskabelig forskning i religion

Instituttet er et veritabelt skatkammer for tværvidenskabeligt arbejde med en forskellig række emner relateret til religion. Hvor uddannelsen i religionsvidenskab har sit fokus på religion som kerne, så beskæftiger forskere i andre af ToRS' forskningsmiljøer sig også med emnet religion med opmærksomhed rettet mod fx identifikationsmønstre, kulturarv eller politik. Målet for for denne forskningsklynge er at skabe et åbent miljø for tværvidenskabelige samtaler og forskning i og omkring religion.

Tovholder: Andreas Bandak.

AREAlitt: Tilgange til litteratur i områdestudier

Denne klynge af forskere på tværs af ToRS er oprettet for at udforske og yderligere kvalificere de mange måder, vi analyserer og bruger skønlitteratur på i sprogbaserede områdestudier. Med området og sproget som definerende er områdestudier per definition interdisciplinære og kan i princippet rumme alle disciplinære tilgange. Dog vil dels historiske, dels kultur- og samfundsanalytiske tilgange oplagt dominere, herunder når vi inddrager æstetiske produkter, så som skønlitteratur.

Men hvordan tager vi da hensyn til de formmæssige, filosofiske og på forskellig vis ikke-tidsbundne aspekter af skønlitteraturen, herunder litteraturens sprog som ikke kun det studerede fremmedsprog men sprogkunst? Det er klyngens ambition dels at sætte fokus på netop disse aspekter i en områdestudie-sammenhæng, dels på objektiv vis at eksplicitere hele spektret af tilgange til et områdes og/eller et sprogs skønlitteratur.

Tovholdere: Tine Roesen og Anita Pluwak.

ToRS' klynge for ressourceforskning

Formålet med denne åbne klynge er at bringe forskere, studerende og eksterne partnere sammen i en fælles udforskning af de politiske, økonomiske, sociale og kulturelle dynamikker, som er knyttet til ressourcer.  Dette fokus retter det analytiske fokus på materialitet, energi, serviceydelser, menneskelige ressourcer, viden eller andre materielle eller ikke materielle aktiver, der bliver transformeret på kreative måder for at generere værdi. I denne proces vil ressourcer blive brugt, konsumeret, hamstret, omdannet, gjort sjældne eller helt blive opbrugt, og alle disse konsekvenser vil have konsekvenser for samfund på lokal, regional såvel som global skala.

Det er vores intention at undersøge, hvordan spørgsmål og konflikter relateret til ressourcer og vidensregimer, udvikling, risiko og sikkerhed etc. har relationer til specifikke betydnings- og forestillingshorisonter, samt hvilke former for socialiteter, følelser, ideologier, politikker, moralske økonomier, stedskabelser, udnyttelsesstrategier og entreprenørskab, som det giver anledning til.  

Tovholder: Frank Sejersen.