Lisa Yeomans

Lisa Yeomans

Lektor

Jeg er uddannet zoarkæolog med speciale i faunaen fra Mellemøsten. Jeg har en baggrund med mange års erfaring som feltarkæolog i England. Jeg skrev min p.hd. afhandling om en række knoglesamlinger fra sene historisk lag i London. Projektet fokuserede på den industielle brug af dyrekroppe og kombinerer zooarkæologisk analyse med skriftige kilder. De sidstnævnte omhandeler iinformationer om industrier der er baseret på læder, horn og lignende animalske produkter. Efterfølgende har jeg arbejdet en årrække på forskellige udgravninger i Tyrkiet, Ægypten, Jordan, Qatar og Kuwait. Mit nuværende forskningsområde er faunaen fra netop denne del af verden og med særlig  fokus på fiskeknogler fra en række lokaliteter omkring den Persiske Gulf. Mit forskningsområde omhandler desuden pattedyr og fugle faunaen fra Epi-palæolitiske og neolitiske lokalieter i Levanten og omgivende områder.

ID: 119730569