Carlsbergfondet – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Carlsbergfondet

Carlsbergfondet Efterår 2017

Carlsbergfondets opslag blev offentliggjort i starten af juli med ansøgningsdeadline søndag 1. oktober 2017 kl. 16. 
Vejledning hvor der er link til det elektroniske ansøgningssystem samt en vejledning. Det elektroniske ansøgningssystem forventes at åbne 1. september.

Carlsbergfondet giver støtte til:

  • Internationalisation fellowships, dvs 1-årige postdoc projekter i udlandet
  • Postdoctoral fellowships in Denmark for kandidater med tilknytning til Danmark og dansk forskning. NB ph.d. alder max 5 år.
  • Postdoctoral fellowship at the Danish Institute in Athens
  • Distinguished Associate Professor fellowships, et virkemiddel til kollektive projekter for yngre lektorer (max 2 års ansættelse som lektor)
  • Semper Ardens Fellowships, ét års betalt orlov til lektor eller professor med det formål at færdiggøre en monografi
  • Field trips/ Research stays at Foreign Institutions
  • Publication, dog kun af monografier der udspringer af Carlsberg finansierede projekter
  • Conferences  

Interne frister på ToRS i forbindelse med Carlsberg opslaget:

onsdag 9. august 2017: Ønsker du husningstilsagn fra ToRS skal du sende en mail til charlott@hum.ku.dk senest onsdag d. 9. august vedhæftet et udfyldt bemandingsskema, skema om akademisk ansættelsesforløb (for hver af de projektdeltagere, der ikke i forvejen er ansat på KU, hvis der søges til kollektivt projekt), samt max 1 sides projektbeskrivelse. Du kan også finde skemaerne i højreboksen Blanketter her på siden. I selve mailen skal fremgå hvad du søger (post doc, Distinguished Associate Professor fellowships etc.).

NB! søger du Distinguished Associate Professor fellowships som projektleder skal eventuel nedsat eller udskudt undervisningsforpligtelse i projektforløbet aftales med institutleder INDEN der søges husningstilsagn til projektet.

Vedr. medfinanisering til postdoc forløb: NB! Grundet besparelser på KU kan der IKKE søges om medfinansiering fra instituttet i forbindelse med postdoc
ansøgninger

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen.

Mandag 21. august 2017: Frist for indsendelse af forbehandlingsskema til budget. Find skemaet i højreboksen Blanketter her på siden. Skemaet indsendes til Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, som også kan hjælpe med sparring ift budgetlægning.

Du kan også hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).

Andre relevante datoer/deadlines:

Intern forhåndsgodkendelse af evt. Ph.d.-studerende i kollektivt projekt:
Hvis der indgår ph.d.-projekter med navngivne stipendiater, skal projektlederen sikre sig, at a) disse potentielle stipendiater ved ansøgningstidspunktet har færdiggjort uddannelsen, herunder modtaget en tilfredsstillende specialekarakter, b) der foreligger en af den potentielle stipendiat udarbejdet fyldestgørende projektbeskrivelse på 1-2 sider, samt c) den potentielle stipendiat gøres opmærksom på, at indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende forudsætter efterfølgende godkendelse hos ph.d.-skoleleder af en udvidet projektbeskrivelse, der lever op til normale kvalitetskriterier