Carlsbergfondet

Carlsbergfondets opslag kan ses her. Ansøgningsdeadline er hvert år 1. oktober kl. 16. Dog kan konferencestøtte og feltarbejde/ forskningsrejser søges løbende. Opslaget forventes offentliggjortslutningen af juni.
I opslaget indgår også en vejledning med link til det elektroniske ansøgningssystem. Det elektroniske ansøgningssystem åbner 1. september.

NB: fra 2022 kan der søges internationale post doc midler to gange årligt: 1. april og 1. oktober.

På Carlsbergs hjemmeside fremgår:

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen skal udføres af danske forskere og udenlandske forskere med fast tilknytning til dansk forskning.

Carlsbergfondet ønsker at fremme diversiteten i dansk forskning og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere til at søge, uanset køn.

Carlsbergfondet giver støtte til (afhænger af detaljer af opslaget, der først kan ses ultimo juni):

  • Internationalisation fellowships, dvs 2-årige postdoc projekter i udlandet
  • Visiting fellowships at the University of Oxford, 2-årige postdoc projekter i Oxford
  • Re-integration fellowships for kandidater med tilknytning til Danmark efter en post doc stilling i udlandet. NB ph.d. alder max 5 år.
  • Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships, et virkemiddel til kollektive projekter for yngre lektorer (max 2 års ansættelse som lektor)
  • Carlsberg Foundation Monograph Fellowships, ét års betalt orlov til lektor eller professor med det formål at færdiggøre en monografi
  • Field trips/ Research stays at Foreign Institutions
  • Forskningsinfrastruktur
  • Publication, dog kun af monografier der udspringer af Carlsberg finansierede projekter
  • Conferences 
  •  Herudover kan forekomme andre virkemidler (Semper Ardens expressions of interest, post doc stipendier ved Det danske Institut i Rom eller Athen el. andet)

Interne frister på ToRS i forbindelse med Carlsberg opslaget:

Torsdag den 11. august 2022: Ønsker du husningstilsagn fra ToRS skal du sende en mail til charlott@hum.ku.dk senest tirsdag d. 10. august vedhæftet et udfyldt bemandingsskema, skema om akademisk ansættelsesforløb(for hver af de projektdeltagere, der ikke i forvejen er ansat på KU, hvis der søges til kollektivt projekt), samt max 1 sides projektbeskrivelse. I selve mailen skal fremgå hvad du søger (post doc, Distinguished Associate Professor fellowships etc.).

NB! søger du Distinguished Associate Professor fellowships som projektleder skal eventuel nedsat eller udskudt undervisningsforpligtelse i projektforløbet aftales med institutleder INDEN der søges husningstilsagn til projektet.

Vedr. medfinanisering til postdoc forløb: NB! Grundet besparelser på KU kan der IKKE søges om medfinansiering fra instituttet i forbindelse med postdoc
ansøgninger

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen.

1. September 2022: Frist for indsendelse af driftsbudgetoplysninger. Brug eventuelt dette skema. Skemaet eller oplysninger i en wordfil indsendes til Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, som også kan hjælpe med sparring ift budgetlægning.

Du kan også hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).

Andre relevante datoer/deadlines:

Intern forhåndsgodkendelse af evt. Ph.d.-studerende i kollektivt projekt:
Hvis der indgår ph.d.-projekter med navngivne stipendiater, skal projektlederen sikre sig, at a) disse potentielle stipendiater ved ansøgningstidspunktet har færdiggjort uddannelsen, herunder modtaget en tilfredsstillende specialekarakter, b) der foreligger en af den potentielle stipendiat udarbejdet fyldestgørende projektbeskrivelse på 1-2 sider, samt c) den potentielle stipendiat gøres opmærksom på, at indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende forudsætter efterfølgende godkendelse hos ph.d.-skoleleder af en udvidet projektbeskrivelse, der lever op til normale kvalitetskriterier. Bemærk at Ph.d. skolen anbefaler at ph.d. studerende ikke er navngivne i ansøgninger.