Det Danske Institut i Damaskus - seedmoney stipendier – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Det Danske Institut i ...

Det Danske Institut i Damaskus - seedmoney stipendier

Det Danske Institut i Damaskus har opslået et mindre antal seed money stipendier på hver op til kr. 100.000,-. Stipendierne skal bruges senest 31.12.2017. Ansøgningsdeadline er 5. januar 2017 kl. 12.

Om opslaget

Stipendierne kan søges af færdige Ph.d.-ere med henblik på udarbejdelse af projekter/ansøgninger.  Ph.d.-ere fra alle fakulteter kan søge.  Emnet skal være inden for DIDs interessesfære: det islamiske Mellemøsten og Nordafrika.

Virkemiddel (tilskudsmuligheder)

En ansøgning kan omfatte egen løn, rejser, afholdelse af seminarer o.l. og skal indeholde et budget. Om muligt bør det angives ved hvilket institut arbejdet skal udføres. Der kan medsendes anbefalinger.

Ansøgninger sendes til bestyrelsesformand John Kuhlmann Madsen på flg. adresse: jkm@hum.ku.dk og skal være modtaget senest torsdag den 5. januar 2017 kl. 12 (skal overholdes). Omfang: max. 4 A4-sider og 1 MB (skal overholdes).

Spørgsmål fra ToRS tilknyttede ph.d.'ere vedrørende udarbejdelse af ansøgning, budget etc. kan rettes til Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk.