Det Danske Institut i Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus opslår årligt et antal legater til videnskabelige formål inden for de islamiske dele af Mellemøsten/Magreb-landene. De kan søges af forskere samt speciale- og ph.d.-studerende. Legaterne kan bruges til hjælp til rejser, konferencer, udgivelser mv. Ansøgningsfrist er primo marts. Hold øje med opslag i ToRSnyt for præcis dato.


Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, budget, CV, og for speciale- og ph.d.-studerendes vedkommende en udtalelse fra en vejleder. Det må i alt fylde maks. 4 A4-sider eller 1 MB. Sendes elektronisk i én samlet pdf-fil til formanden for DID's bestyrelse, John Kuhlmann Madsen: jkm@hum.ku.dk .