Danmarks Frie Forskningsfond efterår 2018 - forår 2019

Se opslaget fra Danmarks Frie Forskningsfond for efteråret 2018-foråret 2019 her. Deadline for ansøgninger til FKK og FSE i foråret er 9. april kl. 12:00.

Der kan søges til følgende til forårets deadlines: Sapere Aude Forskningsleder, Forskernetværk (kun FKK), Ph.d. stipendier uden for universiteterne samt International postdoc. Bemærk: ansøgning til International post doc håndteres ikke af instituttets forskerstøttemedarbejder og kræver ikke husningstilsagn, med mindre man ønsker at tilbringe noget af tiden på instituttet.

Interne frister på ToRS:

Onsdag 6. februar 2019: Ønsker du husningstilsagn fra ToRS skal du sende en mail til charlott@hum.ku.dk senest onsdag d. 6. februar vedhæftet et udfyldt bemandingsskema, skema om akademisk ansættelsesforløb for hver af de navngivne projektdeltagere, der ikke i forvejen er ansat på KU, samt max 1 sides projektbeskrivelse. Du kan også finde skemaerne i højreboksen Blanketter her på siden. I selve mailen skal fremgå hvad du søger (Sapere Aude etc).

NB! søger du Sapere Aude som projektleder skal eventuel nedsat eller udskudt undervisningsforpligtelse i projektforløbet aftales med institutleder INDEN der søges husningstilsagn til projektet.

Vedr. medfinanisering til postdoc forløb: Grundet besparelser på KU
kan der IKKE søges om medfinansiering fra instituttet i forbindelse med postdoc
ansøgninger.

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen.

Onsdag 6. marts 2019: Frist for indsendelse af forbehandlingsskema til budget. Find skemaet i højreboksen Blanketter her på siden. Skemaet indsendes til Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, som også kan hjælpe med sparring ift budgetlægning.

Du kan også hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).

Andre relevante informationer:

Informationsmøde for Sapere Aude ansøgere: 24. januar. Se mere her.

Peer review: På ToRS tilbydes intern peer review af ansøgninger til kollektive projekter. Peer review vil være af 1-2 kolleger, som har erfaring med at tiltrække bevillinger og/ eller erfaring med vurdering af ansøgninger. Som ansøger vil du modtage en mail fra Charlott Hoffmann Jensen om dette med besked om interne deadlines etc.
Søger du Sapere Aude kan du også få peer review af et KUFIR medlem, kontakt Charlott Hoffmann Jensen for mere information om deadline etc.

Intern forhåndsgodkendelse af evt. Ph.d.-studerende:
Hvis der indgår ph.d.-projekter med navngivne stipendiater, skal projektlederen sikre sig, at a) disse potentielle stipendiater ved ansøgningstidspunktet har færdiggjort uddannelsen, herunder modtaget en tilfredsstillende specialekarakter, b) der foreligger en af den potentielle stipendiat udarbejdet fyldestgørende projektbeskrivelse på 1-2 sider, samt c) den potentielle stipendiat gøres opmærksom på, at indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende forudsætter efterfølgende godkendelse hos ph.d.-skoleleder af en udvidet projektbeskrivelse, der lever op til normale kvalitetskriterier.