Danmarks Frie Forskningsfond efterår 2022 - forår 2023

Se opslaget fra Danmarks Frie Forskningsfond for efteråret 2022-foråret 2023 her

Deadline for ansøgninger til FKK i efteråret er for følgende opslag 20. september kl. 12:00:

Forskningsprojekt 1 (op til 2 mill. kr.) og forskningsprojekt 2 (2-3,4 mill. kr).

For følgende opslag er deadline 15. september kl. 12:00:

Eksplorative netværk, tidsskriftstøtte samt International postdoc.

Interne frister på ToRS:

Torsdag 11. august 2022: Ønsker du husningstilsagn fra ToRS skal du sende en mail til charlott@hum.ku.dk senest torsdag d. 11. august vedhæftet et udfyldt bemandingsskemaskema om akademisk ansættelsesforløb for hver af de navngivne projektdeltagere, der ikke i forvejen er ansat på KU, samt max 1 sides projektbeskrivelse. I selve mailen skal fremgå hvad du søger (FP2 etc).

Den korte projektbeskrivelse skal indeholde information om projektets grundlæggende idé og overordnede mål. Desuden kort information om metode, forventede delprojekter samt publikationsplan.

NB! Vedr. medfinansiering som PI: Er du ikke fastansat på instituttet, vil søge Sapere Aude eller Forskningsprojekt 2 og vil søge om medfinansiering, skal du INDEN du søger om husningstilsagn forhøre dig hos den/de relevante uddannelsesleder(e) om eventuel undervisning i projektperioden. Uddannelseslederen vil, på baggrund af fagets/ fagenes undervisningsbehov og dine undervisningsområder, give svar på om faget/fagene vil kunne gøre brug af dig som underviser i projektperioden. Svaret fra uddannelseslederen vedhæftes ansøgning om husningstilsagn.

Vedr. medfinanisering til postdoc forløb: Grundet besparelser på KU kan der IKKE søges om medfinansiering fra instituttet i forbindelse med postdoc ansøgninger.

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen.

Torsdag 1. September 2022: Frist for indsendelse af driftsbudgetoplysninger.

Brug eventuelt dette skema. Skemaet eller oplysninger i en wordfil indsendes til Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, som også kan hjælpe med sparring ift budgetlægning.

Du kan også hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).

Andre relevante informationer:

Informationsmøde for potentielle DFF ansøgere (FP1 og FP2): 21. juni kl. 12:00-13:30 på zoom. Tilmelding her: https://eventsignup.ku.dk/dff2022-2023.

Peer review: På ToRS tilbydes intern peer review af ansøgninger til kollektive projekter. Peer review vil være af 1-2 kolleger, som har erfaring med at tiltrække bevillinger og/ eller erfaring med vurdering af ansøgninger. Som ansøger vil du modtage en mail fra Charlott Hoffmann Jensen om dette med besked om interne deadlines etc.
Vedr. forårets deadlines: Søger du Sapere Aude kan du også få peer review af et KUFIR medlem, kontakt Charlott Hoffmann Jensen for mere information om deadline etc.

Intern forhåndsgodkendelse af evt. Ph.d.-studerende:
Hvis der indgår ph.d.-projekter med navngivne stipendiater, skal projektlederen sikre sig, at a) disse potentielle stipendiater ved ansøgningstidspunktet har færdiggjort uddannelsen, herunder modtaget en tilfredsstillende specialekarakter, b) der foreligger en af den potentielle stipendiat udarbejdet fyldestgørende projektbeskrivelse på 1-2 sider, samt c) den potentielle stipendiat gøres opmærksom på, at indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende forudsætter efterfølgende godkendelse hos ph.d.-skoleleder af en udvidet projektbeskrivelse, der lever op til normale kvalitetskriterier. Bemærk at Ph.d. skolen anbefaler at ph.d. studerende ikke er navngivne i ansøgninger.