Novo Nordisk fonden Art research

Novo Nordisk fonden har en række opslag rettet mod kunst forskning (kunsthistorie, praksisorienteret kunst forskning, forskning på tværs af kunstforskning og naturvidenskab), bl.a.:

  • Mads Øvlisen PhD-stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret Forskning
  • Mads Øvlisen Postdoc-stipendier
  • Novo Nordisk Foundation Visiting Professorship in Art & Art History

Fælles for opslagene er en ansøgningsdeadline medio januar. Opslagene offentliggøres primo november. se mere på fondens hjemmeside (vælg Art research i drop Down menu i højre side).

Intern deadline for husningstilsagn på ToRS er 1. december.

Bemærk at der er max beløb for hvad der kan søges og at der i nogle tilfælde (praksisbaserede projekter) skal være et museum, udstillingssted eller anden institution som partner. Der kan derfor være interne deadlines ved partnerinstitutionerne der skal overholdes.

Kontakt forskerstøttemedarbejder Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk for mere information.