HUMpraxis: Velux-fondens opslag til humanvidenskabelig forskning i samarbejde med social- eller miljøområdet

Velux-fonden har udover Kernegruppeprogrammet også et årligt opslag indenfor det humanvidenskabelige forskningsområde med særlig henblik på samarbejde indenfor social- eller miljøområdet.

Deadline for interessetilkendegivelser er 23. februar 2022 kl. 13. Se mere på Veluxfondens hjemmeside.

Intern deadline for husningstilsagn på instituttet er fredag 14. januar.

Opslaget er åbent for enhver med relevante projektforslag, uden institut-interne udvælgelsesprocesser. Ansøgningsprocessen er i to faser med deadline for kortfattede interessetilkendegivelser i februar. I april får man besked om der må indsendes en fuld ansøgning (deadline august 2022).

Det forventes at der arrangeres et informationsmøde med fonden og de tørre fakulteter. Check HUMnyt for information. Har du fået husningstilsagn til at indsende en ansøgning, vil du få direkte besked.

Fakultetets forskningsstøtteenhed er behjælpelig med sparring og eksterne kontakter. For mere information kontakt Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk.