Velux-fonden Humanvidenskabelig forskning i samarbejde med social-, aldrings- eller miljøområdet – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Velux-fonden Humanvide...

Velux-fonden Humanvidenskabelig forskning i samarbejde med social-, aldrings- eller miljøområdet

Velux-fonden har offentliggjort et nyt opslag indenfor det humanvidenskabelige forskningsområde med særlig henblik på samarbejde indenfor social-, aldrings- eller miljøområdet.

Deadline for interessetilkendegivelser er 20. april 2016. Se mere på Veluxfondens hjemmeside.

Der er tale om et nyt initiativ – og yderligere støttemidler – som ikke erstatter hverken kernegruppeprogrammet, museumssatsningen eller andre initiativer under Velux Fondens humanvidenskabelige uddelingsområde, men skal supplere disse og synliggøre den humanvidenskabelige forsknings værdi i forhold til samfundsmæssige udfordringer på fondens øvrige uddelingsområder.

Opslaget er åbent for enhver med relevante projektforslag, uden institutinterne udvælgelsesprocesser, med deadline for kortfattede interessetilkendegivelser den 20. april 2016.

Information om interne deadlines ift budget etc følger. Fakultetets forskningsstøtteenhed er behjælpelig med sparring og eksterne kontakter. For mere information kontakt Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk.