Naja Blytmann Trondhjem

Naja Blytmann Trondhjem

Lektor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - grønlandsk sprog, grønlandsk grammatik, grønlandsk sprogbrug, Grønland, Arktis, Eskimologi, nutidig sprog, sproghistorie, sprogvidenskab, syntaks, morfologi, sprogbrugsgrammatik, fonologi, morfofonologi, affikser, derivation, polysyntetisk, ergativitet, centralvestgrønlandsk, tempus, grammatikalisering

ID: 8649