Søren Thue Thuesen

Søren Thue Thuesen

Lektor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - Arktis, Grønland, Grønland,nyere historie, Hans Egede, Missionshistorie, kateketdagbøger, kateketer, kolonihistorie, afkolonisering, kolonial administration, kolonialisme, identitetsdannelse, identitet, kulturel identitet

ID: 4414