Kirsten Thisted

Kirsten Thisted

Lektor

Primære forskningsområder

Mit fokus er minoritets-majoritetsrelationer, herunder postkoloniale relationer. Jeg er i særdeleshed interesseret i, hvordan sådanne asymmetriske magtforhold forhandles gennem litterære og andre æstetiske udtryk. Min regionale kompetence er Grønland/Skandinavien.  

Kodeord for forskning og vejledning: Sprog- og kulturmøde, Kulturel oversættelse, Narrativer/diskurser om (kollektive) identiteter og tilhørsforhold, Følelsesmæssige fællesskaber, Kollektiv erindring og glemsel, Relationen Danmark-Grønland, Grønlandsk litteratur, medier, film, ”Den fremmede” i dansk/skandinavisk litteratur.

Igangværende forskning:

Mellem stolthed og skam. Postkoloniale genforhandlinger af Grønland som en del af dansk kulturarv. 

Projektet undersøger, hvordan det postkoloniale opgør føles, forstås og forhandles i dansk historieskrivning og skønlitteratur, i praksis ved museer og arkiver, samt i personlig erindringskultur og fortællinger om Grønland. Projektet er finansieret af Augustinus Fonden. Se nærmere på: https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/between-pride-and-shame/

Nyligt afsluttede projekter:

Affective economies: How are places, communities and identities constructed?

Dette projekt var en forskningsgruppe under Centre of Excellence for Resources, Extractive Industries and Sustainable Arctic Communities (REXSAC), NORDFORSK

Udvalgte publikationer:

Thisted, K. (2020). “Emotions, finances and independence. Uranium as a ‘happy object’ in the Greenlandic debate on secession from Denmark”, Polar Record, Vol. 56, e 1.

Sejersen, F. & Thisted, K. (2021). Mining Emotions: Affective Approaches to Resource Extraction, in Nord, D. (red.), Nordic Perspectives on the Responsible Development of the Arctic: Pathways to Action (369-389). Springer Polar Sciences.

Danmark og det Nye Nordatlanten

I dette projekt undersøgte 15 forskere med tværdisciplinær baggrund de genforhandlinger af identitet, som finder sted i hele Nordatlanten, som følge af selvstyreprocesser, klimaforandring og globalisering. Projektet genbesøgte den såkaldte "fælles historie", som imidlertid først og fremmest betegner det faktum, at Grønland, Island, Færøerne og Norge engang var del af et dansk imperium. Projektets fokus var en undersøgelse af, hvordan denne historie påvirker de nuværende forsøg på at skabe et stærkt fælles brand for et skandinavisk Arktis. Projektet og dets primære udgivelse var finansieret af Carlsbergfondet:  

Thisted, K & Gremaud, A-S 2020 (eds.): Denmark and the New North Atlantic: Narratives and Memories of a Former Empire. Vol. I-II. Aarhus University Press. 

 

 

ID: 6285