Mads Kildegaard Nielsen

Mads Kildegaard Nielsen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er ansat som Carlsberg Humanities PhD Fellow ved Københavns Universitet, hvorfra jeg fik min kandidatgrad i forhistorisk arkæologi i 2021. Mit arbejde har primært været centreret omkring arktisk arkæologi, med Thulekulturen som mit primære fokus.

I mit ph.d.-projekt retter jeg opmærksomheden indad mod forskningens historie. Med professor William Thalbitzers (1873-1958) efterladte arkiver som primært empiriske materiale, centrerer min forskning sig om de teoretiske og sociopolitiske konflikter inden for tidlige studier af inuits kultur i første halvdel af det 20. århundrede. Projektet har til formål at afdække formative konflikter og undersøge deres indflydelse på vidensproduktion, samarbejdspraksis og fremadrettet forskning.

Primære forskningsområder

Arktisk arkæologi: Mit arbejde omhandler sociopolitiske og teoretiske konflikter i arktisk forskning samt de underliggende diskurser og deres betydning for forskningen dengang og i dag. Jeg har især fokus på:

  • Forskningshistorie. Herunder særligt metodiske og teoretiske konflikter.
  • Hvordan divergerende diskurser former forskningsmiljøer og påvirker indsamling, vidensproduktion og samarbejdspraksis.
  • Hvordan vi kan anvende fortidens konflikter til at stille nye (kritiske) spørgsmål i moderne forskning.

Aktuel forskning

Mit igangværende projekt har titlen ”Ilisimatooq – Theoretical and sociopolitical conflicts in Inuit studies in the first half of the 20th century”. Projektets hovedvejleder er lektor Søren Thuesen. Som bi-vejledere virker lektor Frank Sejersen og forskningsprofessor Bjarne Grønnow (Nationalmuseet).

ID: 365538071