Zenia Bredmose Henriksen Ab Yonus

Zenia Bredmose Henriksen Ab Yonus

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Min forskning handler om syriske diasporagrupper i Europa, og hvordan de anvender medier i transnationale rum. I mediedækningen af konflikten i Syrien, ser man i høj grad en kamp mellem polariserede narrativer: et som repræsenteres af den syriske stat og et mere mudret og forskelligartet narrativ blandt de splittede oppositionsgrupper. Mit ph.d.-projekt fokuserer på, hvordan syriske diasporagrupper i Danmark, Sverige og Tyskland navigerer i et medielandskab fyldt med nye græsrodsmedier og en ny form for transnational digital aktivisme. Projektet søger at forstå, hvilken rolle medierne spiller i politisk mobilisering, og at udfolde mediernes indflydelse på syriske diasporagruppers forståelse af krigen. Ph.d.-projektet indgår i det kollektive forskningsprojekt Mediatized Diaspora: Contentious Politics among Arabs in Europe, som er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Primære forskningsområder

Min forskning handler primært om diasporagrupper i Europa, og i det kollektive projekt Mediatized Diaspora: Contentious Politics among Arabs in Europe sætter jeg i mit delprojekt fokus på de transnationale netværk blandt syriske diasporagrupperi Europa som casestudie. Syrien bliver betegnet som den mest medierede konflikt i historien, og jeg kigger på, hvordan syriske diasporagrupper anvender medier til at danne politiske aktiviteter på tværs af landegrænser og i deres forståelsen af konflikten. Jeg har specialiseret mig i det moderne Mellemøsten med særlig fokus på Syrien og dækningen af konflikten i landet i arabiske medier. Jeg har beskæftiget mig med mediedynamikker, nationalisme, sekterisme og hukommelseskonstruktioner i et tværfagligt perspektiv. Undersøgelsen af diasporagrupperne, deres indbyrdes tilhørsforhold, deres relation til oprindelseslandet, og hvordan de anvender multimodale medieplatforme, gør det muligt at klarlægge komponenterne i politisk aktivisme, fx hvor samlet og kollektiv de politiske bevægelser er. Det kollektive projekt vil udforske diasporaerne ved at identificere forholdet mellem politisk aktivisme i forskellige former og mediebrug i transnationale sociale rum. Der vil indgå komparative studier med diasporerne fra Egypten, Tunesien og Bahrain. Målet er at få et holistisk indblik i, hvordan arabiske diasporagrupper i Europa anvender medier, og hvordan medierne stimulerer eller begrænser politisk aktivitet både i forhold til opholds- og oprindelsesland.

Interesseområder

Medier i Mellemøsten

Medier og diaspora

Medier og etniske konflikter

Sociale og digitale medier

Medier og globalisering

Medialiseringsteori

Empiriske analysemetoder

TV-studier

Diasporagrupper

Transnationale politiske netværk

Mobilitet

Flygtninge

Minoriteter i den arabiske verden

Arabisk kultur og samfund

ID: 203153794