22. april 2013

I Averröes’ fodspor: Samtalen mellem religion og filosofi

af Joshua A. Sabih og Saer el-Jaichi
Forlaget Gramma 2013

Averröes er middelalderens nok mest betydningsfulde filosof. Han var kendt under ærestitlen "Kommentatoren" for sin originale videreformidling af Antikkens filosoffer, især Aristoteles. Fra 1300-tallet og frem gennemsyrer Averröes' ideer om religion og filosofi store dele af den latinsktalende verden. Hans ideer og værker fik et så enormt gennembrud, at paven i Rom følte sig nødsaget til at udstede et forbud mod hans bøger.

For første gang nogensinde præsenteres her en dansk oversættelse af et af Averröes' mest indflydelsesrige værker, Den afgørende diskurs. I bogen udfordrer Averröes samtidens religiøse traditionalister ved at argumentere for, at islam og filosofi er forenelige og ikke hinandens modsætninger. Det er forkert at sætte skel mellem de to, fordi de begge anviser metoder, så mennesket kommer i harmoni med sig selv og det guddommelige.