Selma Bukovica Gundersen

Selma Bukovica Gundersen

Ph.d. stipendiat

Ph.d. projekt: Kulturel erindring i det segregerede uddannelsessystem i Bosnien-Hercegovina

Afslutningen på krigen i Bosnien-Hercegovina (1992-1995) gav ikke grobund for konstruktionen af én national fortælling, der kunne forklare, hvordan folk der havde levet fredeligt side om side på tværs af etnicitet og religion, endte med at slå hinanden ihjel i en krig hvor netop religion og etnisk tilhørsforhold blev det, der definerede fjenden. Den voldelige konflikt er dermed i de sidste 20 år blevet forvandlet til en slags diskursiv krig, hvor der kæmpes om monopolet på at fortolke fortiden for dermed at kunne styre landets fremtid.

Mit projekt behandler et af de afgørende spørgsmål, der vedrører forsonings- og reintegrationsprocesser efter en voldelig konflikt, nemlig hvordan den voldelige fortid behandles i uddannelsessystemet samt hvordan skoleinstitution, hvor børn udsættes for dens socialiserende og disciplinerende praksisser, forbereder børnene til at blive medlemmer af det socio-politiske fællesskab.

Projektet retter sit fokus på uddannelsespraksis og dens primære aktører: lærer og elever. I spændingsfeltet mellem de idealer, der præsenteres i uddannelsespolitiske dokumenter og hverdagspraksisser i skolerne i Bosnien-Hercegovina, undersøger projektet, hvordan skolernes ”skjulte curriculum” påvirker elevernes holdninger til krigen, deres tilhørsforhold og identitet.

Projektet bygger på diverse kilder indsamlet under mit feltarbejde i Bosnien-Hercegovina i byerne Banja Luka, Sarajevo og Mostar, herunder uddannelsesstyringsdokumenter, observationer af undervisning, interviews samt elevernes egne fortællinger om krigen og deres tilhørsforhold. 

 

ID: 32661142