Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier partialkonstituerede sig senest mandag den 10. februar 2020.

Studienævnets medlemmer

Studienævnsformand

Martin Schou Madsen, (Øst- og Sydøsteuropa).
Karen Blixens Plads 8, bygning 10
1. sal, lokale 10-1-37
2300 København S
E-mail: sn-tors@hum.ku.dk

1. Suppleant: Mikhail Suslov.

Næstformand

Emma Marie Chammon (Religion)

VIP-medlemmer

Studentermedlemmer

 • Ying Chen (Asien)
 • Nikoline Galst (1. Suppleant, Asien)
 • Ali Mahmoud Abou El Zalaf (Mellemøsten)
 • Gihan Koftan (1. Suppleant, Mellemøsten)
 • Eline Luna Sylvester Schumann (2. Suppleant, Mellemøsten)
 • Roman Karmaz Larsen (Øst- og Sydøsteuropa)
 • Emma Marie Chammon (Religion)
 • Tilde Juel Hansen (1. Suppleant, Religion)
 • Lucas Emil Zukunft (2. Suppleant, Religion)
 • Emma Hjerrild Bech (Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur)
 • Asta Salicath Halvorsen (1. Suppleant, Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur)

Observatører

 • AC-vejlederen
 • Studievejlederne
 • Studielederen

Ansøgning til studienævnet

Ved ansøgninger til studienævnet, skal du bruge ansøgningsskemaet og sende det til sn-tors@hum.ku.dk

Se retningslinjerne for ansøgninger til studienævnet.