Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier partialkonstituerede sig senest mandag den 8. februar 2021.

Studienævnets medlemmer

Studienævnsformand

Martin Schou Madsen, (Øst- og Sydøsteuropa).
Karen Blixens Plads 8, bygning 10
1. sal, lokale 10-1-37
2300 København S
E-mail: sn-tors@hum.ku.dk

1. Suppleant: Mikhail Suslov.

Næstformand

Emma Marie Chammon (Religion)

VIP-medlemmer

Studentermedlemmer

 • Ying Chen (Asien)
 • Ezrah Huong Krüger (1. Suppleant, Asien)
 • Rasmus Erik Wiinblad Johansen (Mellemøsten)
 • Roman Karmaz Larsen (Øst- og Sydøsteuropa)
 • Lise Mette Zornig Hindsgaul (1. Suppleant, Øst- og Sydøsteuropa)
 • Emma Marie Chammon (Religion)
 • Lucas Emil Zukunft (1. Suppleant, Religion)
 • Tilde Eliana Milena Juel Hansen (2. Suppleant, Religion)
 • Mathilde Sehested Thormann (Øvrige fag)

Observatører

 • AC-vejledererne
 • Studievejlederne
 • Studielederen

Ansøgning til studienævnet

Ved ansøgninger til studienævnet, skal du bruge ansøgningsskemaet og sende det til sn-tors@hum.ku.dk

Se retningslinjerne for ansøgninger til studienævnet.