Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier konstituerede sig senest fredag den 8. februar 2019.

Studienævnets medlemmer

Studienævnsformand

Martin Schou Madsen, (Øst- og Sydøsteuropa).
Karen Blixens Plads 8, bygning 10
1. sal, lokale 10-1-37
2300 København S
E-mail: sn-tors@hum.ku.dk

1. Suppleant: Mikhail Suslov. 2. Suppleant: Krzysztof Stala

Næstformand

Emma Marie Chammon (Religion)

VIP-medlemmer

Studentermedlemmer

 • Ying Chen (Asien)
 • Amanda Brødsgaard (1. Suppleant, Asien)
 • Nikoline Galst (2. Suppleant, Asien)
 • Ali Mahmoud Abou El Zalaf (Mellemøsten)
 • Gihan Koftan (1. Suppleant, Mellemøsten)
 • Eline Luna Sylvester Schumann (2. Suppleant, Mellemøsten)
 • Sebastian Weede (Øst- og Sydøsteuropa)
 • Niels Peter Bock Nielsen (1. Suppleant, Øst- og Sydøsteuropa)
 • Martin Edelberth (2. Suppleant, Øst- og Sydøsteuropa)
 • Theis Josef Maslak (3. Suppleant, Øst- og Sydøsteuropa)
 • Anna Markovna Koryukova (4. Suppleant, Øst- og Sydøsteuropa)
 • Emma Marie Chammon (Religion)
 • Tilde Juel Hansen (1. Suppleant, Religion)
 • Elisabeth Roland Christensen (2. Suppleant, Religion)
 • Emma Hjerrild Bech (Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur)

Observatører

 • AC-vejlederen
 • Studievejlederne
 • Studielederen
 • Vicestudielederen

Ansøgning til studienævnet

Ved ansøgninger til studienævnet, skal du bruge ansøgningsskemaet og sende det til sn-tors@hum.ku.dk

Se retningslinjerne for ansøgninger til studienævnet.