Mål- og handleplan

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har med udgangspunkt i KU's strategi 2023 udarbejdet en målplan for 2022-2025 følgende hovedmål inden for strategiens fire fokusområder:

Mål A:

Vi vil udvikle os i takt med omverdenen og bidrage til at løse væsentlige samfundsudfordringer

Mål B:

Vi vil øge kendskabet til ToRS’ forskning og uddannelser

Mål C:

Vi vil øge medarbejderinddragelsen og dialogen i planlægningen af instituttets aktiviteter

Mål D:

Vi vil konsolidere og styrke ToRS’ forskningsstruktur, understøtte konsolidering af fagligheder på tværs af instituttet, og kontinuerligt have fokus på administrativ understøttelse af instituttets aktiviteter

Den fulde målplan samt tilhørende handleplan ligger på intranettet.