Strategi

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har med udgangspunkt i KU's strategi 2023 udarbejdet en mål- og handleplan for 2018/2019 inden for fire fokusområder:

1. Forskning. Tiltrække, udvikle og fastholde videnskabeligt talent

  • Vi vil forbedre vores forskningsmæssige resultater i form af flere og bedre publikationer og flere eksterne bevillinger.
  • Vi vil implementere og videreudvikle en stærkere forskningsstruktur, der konsoliderer vores forskningsområder og forskningsmæssige diversitet og gør vores forskningsområder mere synlige for omverdenen.
  • Vi vil sikre yderligere integration af fagligheder og fagområder og åbne rum for nye, tværgående og mere fleksible forskningssatsninger.

2. Uddannelse. Tættere kobling til forskning og praksis

  • Vi vil bidrage substantielt til Danmarks fremmedsproglige beredskab ved at konsolidere vores sprogbaserede områdestudier økonomisk, fagligt og didaktisk. Vi vil herunder monitorere og være fleksible i forhold til samfundets behov.
  • Vi vil styrke en stærk, humanistisk faglighed gennem at videreudvikle ToRS’ matrixmodel for uddannelser i en kursusmatrix i og på tværs af uddannelsesklynger. Vi vil samtidig videreudvikle et fleksibelt, attraktivt kursusudbud for studerende på KU og udvikle engelsksprogede kurser.
  • Vi vil udvikle en bæredygtig model for ToRS’ småfag, som fremtidssikrer de fagligheder, der er væsentlige for, at Humaniora på KU også fremover står for en bred fagvift.

3. Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt

  • Vi vil gennem proaktiv forskningsformidling til omverdenen nuancere debatten om sprogenes rolle og de globale områder, som ToRS repræsenterer.
  • Vi vil gennem fokuserede brobygningsinitiativer bidrage til kvalificering af de gymnasiale uddannelser og styrke rekrutteringen til vores uddannelser.

4. Ét samlet og fokuseret universitet. Organisation, medarbejdere og fysiske rammer

  • Vi vil optimere medarbejderinddragelsen og dialogen i planlægning af instituttets aktiviteter.