Retningslinjer for ansøgninger til Studienævnet

De fleste studerende får på et eller andet tidspunkt i deres studier behov for at ansøge om forhåndsgodkendelse af studier i udlandet, dispensationer eller meritoverførsel. ToRS har fra 1. februar 2007 et samlet studienævn, hvor du sender din ansøgning til. Du er altid velkommen til at kontakte din studievejleder mht. ansøgninger til studienævnet.

ToRS har en standardblanket til ansøgninger til studienævnet.  Det er vigtigt, at du udfylder alle felter omhyggeligt, typisk i word, inden du sender skemaet fra din KU-alumni-mail.

Ansøgningsfrister

Bemærk at mange ansøgninger ikke skal mailes til sn-tors@hum.ku.dk men derimod indgives i en relevant formular i KUnet 

Der findes forskellige ansøgningsfrister der skal overholdes, alt efter hvilken type ansøgning der er tale om. Nogle af de vigtigste er:

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel, skal indgives inden 1. maj forud for efterårssemestret og inden 1. november forud for forårssemestret.

Se endvidere din Studieinformationsside på KUnet under punktet "Kurser og undervisning" - "Kurser på andre uddannelser".

Ansøgning om eksamensdispensation skal indgives før eksamenstilmeldingsperioden for ordinær eksamen udløber. Eksamenstilmeldingsperiodens varighed er ca. en uge, og den ligger i september forud for vintereksamensterminen og i marts forud for sommereksamensterminen.

Dvs. hvis du har brugt dit 3. eksamensforsøg i en ordinær eksamenstermin (i en januar- eller juni-eksamenstermin) så kan du ikke søge dispensation til et 4. eksamensforsøg i den umiddelbart følgende re- og sygeeksamenstermin (februar- eller august-eksamenstermin) men først ved den næste ordinære eksamenstermin, i semesteret efter.

De præcise datoer varierer fra år til år og skal ses på din Studieinformationsside på KUnet under punktet "Eksamen" - "Tilmelding og afmelding" - "Tilmelding til eksamen" - "Hvornår kan jeg tilmelde mig eksamen?"

Eksamensdispensation kan fx være vedrørende eksamensformen, 4. eksamensforsøg mv.

For at få dispensation skal der være usædvanlige forhold der taler for at der dispenseres, og disse skal typisk være dokumenterede.

Hvis ansøgning indgives efter fristens udløb, vil den normalt ikke kunne blive behandlet i forhold til den ordinære eksamenstermin (januar- eller juni-terminen), men studienævnet vil i visse tilfælde kunne behandle ansøgningen i forhold til syge- og reeksamensterminen (februar- eller august-terminen) sådan at den pågældende eksamen først aflægges her, efter de bestemmelser som den godkendte eksamensformsdispensation fastlægger.

Der findes også andre frister som skal overholdes. Find dem på din Studieinformationsside på KUnet.

Ansøgningstyper for eksamensformsdispensationer

På ToRS er det muligt at ansøge om en varig (permanent/generel) dispensation (eksamensformsdispensation) jf.:

Retningslinjer for varige dispensationer på ToRS

Det er også muligt at søge om dispensation (eksamensformsdispensation) vedr. ét semester ad gangen, ved at udfylde ansøgningsskemaet for hver eksamen, du ønsker dispensation ved, og sende dem i en samlet mail til sn-tors@hum.ku.dk  

Se endvidere din Studieinformationsside på KUnet under punktet: "Planlæg dit studie" - "Regler og dispensationer" - "Dispensation fra regler" - "Hvordan søger jeg om dispensation?" samt under punktet: ”Sygdom, barsel og særlig støtte” - ”Særlig støtte” - ”Særlige vilkår til eksamen” samt side 5 i retningslinjerne her samt side 2-4 i retningslinjerne her samt retningslinjerne her mv.

Begrundelse

Giv en saglig begrundelse for dit ønske. Vedlæg evt. en studieplan.

Dokumentation

Skriv i ansøgningen, hvilke bilag der er vedlagt som dokumentation. Fremhæv gerne væsentlige punkter i de vedlagte bilag. Vedlæg evt. uddrag af relevant tekst fra din studieordning.

Udfyldte skemaer, bilag, dokumentation mv. skannes ind og sendes med pr. mail.

Afsendelse

Sendes fra din @alumni.ku.dk-email-adresse til: sn-tors@hum.ku.dk 

Studienævnet bestræber sig på at behandle alle ansøgninger så hurtigt som muligt og inden 6 uger.

De 6 uger tæller fra ansøgningsfristen eller fra den dag, hvor din ansøgning er fuldt oplyst: Det vil sige den dag, nævnet har modtaget alle de oplysninger (dokumentation mv.), der skal bruges til at behandle sagen.