Samarbejdsudvalg

A-siden

 • Annika Hvithamar, studieleder
 • Ingolf Thuesen, institutleder
 • Tim Møller Jørgensen, institutadministrator

B-siden

 • Caroline Gjellerod, AC-TAP
 • Claus Valling Pedersen, lektor
 • Peter Birkelund Andersen, lektor
 • Sofie Schiødt, Ph.d-studerende
 • Vibeke Bach, HK-TAP
 • Martin Schou Madsen, studieadjunkt 

Sekretær

 • Ann Neumann, HK-TAP

Suppleanter 

 • Ulla Prien, suppleant, studielektor
 • Erik Sporon Fiedler, suppleant, Ph.d-studerende
 • Annemarie Hede-Andersen, suppleant AC-TAP
 • Helene Rosenstand, suppleant HK-TAP

Kommissorium

Med bred deltagelse af medarbejdergrupperne. Møde 3 gange i semesteret.